Đối tác của Maneki Neko 131 Bà Triệu.Hbt.Hà Nội.

Hiện shop có cung cấp sỉ cho các đối tác có nhu cầu mua sản phẩm chính hãng tại meoneko.vn :

     *Địa chỉ cửa hàng: Maneki Neko 131 Bà Triệu.HBT.HN

     *Liên hệ quản lý: 0934333039 (Tuấn Anh 33 Tuổi)


*** Áp dụng với Maneki Neko tiêu chuẩn quốc tế:

- Chiết khấu sỉ áp dụng với đơn hàng từ 25 triệu - 35 triệu (tính với giá yết chưa giảm) cụ thể: Ck 40% (không áp dụng với sp có size trên 28cm).

- Chiếu khấu sỉ áp dụng với đơn hàng từ 35 triệu - 90 triệu (tính với giá yết chưa giảm) cụ thể: Ck 45% (không áp dụng với sp có size cao trên 35cm)

- Chiếu khấu sỉ áp dụng với đơn hàng trên 90 triệu (tính với giá yết chưa giảm) cụ thể: Liên hệ quản lý cửa hàng 0934333039 Tuấn Anh (33Tuổi)


*** Áp dụng với mèo Maneki Neko yakushigama và kutani:

- Với đơn hàng từ trên 40 triệu (tính với giá yết chưa giảm): Chiết khấu từ 30% liên hệ quản lý cửa hàng 0934333039 Tuấn Anh (33Tuổi)


*** Sản phẩm khác sỉ ck 35-50% liên hệ quản lý cửa hàng 0934333039 Tuấn Anh (33 Tuổi)