Văn hoá tâm linh Nhật Bản

 Ngài thần tài đế đen 20cm  Ngài thần tài đế đen 20cm
3,650,000₫
 Ngài thần tài Daikokuten 20cm  Ngài thần tài Daikokuten 20cm
2,550,000₫
 Ngài thần tài Daikokuten size 9cm  Ngài thần tài Daikokuten size 9cm
1,390,000₫
 Ngài thần tài Daikokuten 12cm  Ngài thần tài Daikokuten 12cm
960,000₫