Ngài thần tài Daikokuten 12cm

960,000₫

Mô tả

Chất liệu gỗ tùng hương

 sản xuất bán thủ công

Sản phẩm liên quan

 Ngài thần tài đế đen 20cm  Ngài thần tài đế đen 20cm
3,650,000₫
 Ngài thần tài Daikokuten 20cm  Ngài thần tài Daikokuten 20cm
2,550,000₫
 Ngài thần tài Daikokuten size 9cm  Ngài thần tài Daikokuten size 9cm
1,390,000₫
 Ngài thần tài Daikokuten 12cm
 Ngài thần tài Daikokuten 12cm
 Ngài thần tài Daikokuten 12cm
 Ngài thần tài Daikokuten 12cm